http://www.hitwebcounter.com/
Free Hits Stats
Velkommen til Norsk Trawler Klubb.
Hensikten med klubben er å kunne treffe andre med interesse for trawler og muligens få til noe kontakt oss trawlereiere i mellom.

Det virker som interessen for trawlere her til lands er stigende. Det selges i dag flere nye trawlere parallelt med en økende import.
Samtidig kommer det flere importører på det Norske markedet.

I trawlerens hjemland Amerika er det en anselig mengde trawlere, også der øker interessen. Av typer og fabrikater er det en stor mengde
og alle er garantert ikke nevnt her.

Trawleren bygger i utgangspunktet på ett fiskebåt-skrog med amerikansk opprinnelse. Man har utnyttet erfaringer for båter brukt til hav
fiske i åpent farvann. Mange tror trawlere bare produseres i Amerika, men de fleste er laget i andre land for det amerikanske markedet.
Det karakteristiske med en trawler er det store motorrommet, den store diesel kapasitet for å kunne reise over større avstander,
muligheten for å kunne gå rundt hele båten uten å være redd for å falle over bord og en innredning som er konstruert og bygd for
fornøyelse og rekreasjon.
Skal man kjøpe en ny trawler, kan man fra enkelte leverandører få innredet båten dels etter eget ønske.


Klubbens misjon og hensikt videre, er å knytte trawler eiere sammen og prøve å arrangere lokale treff rundt i landet.

Roald.
Sist oppdatert: 01/01 2017
Reisen tar slutt når du kommer i havn.
Sitat av Odd Børretzen
Norsk Trawler Klubb etablert 01/03 2008.
Nettsted
kart